preložíme papier na polovicu, vystrihneme okienko

preložíme papier na polovicu, vystrihneme okienko