z vnútornej strany natrieme lepidlom

z vnútornej strany natrieme lepidlom