Rámček natrieme temperovou hnedou farbou

Rámček natrieme temperovou hnedou farbou