Položíme pod spodok fotografiu a prekryjeme tvrdým výkresom, ktorého okraje prilepíme na rámček

Položíme pod spodok fotografiu a prekryjeme tvrdým výkresom, ktorého okraje prilepíme na rámček