Tento štýl je pletený zo základných dvoch prekrížených rúrok. Ďalej sa postupuje rovnako, ako pri tpredchádzajúcich venčekoch

Tento štýl je pletený zo základných dvoch prekrížených rúrok. Ďalej sa postupuje rovnako, ako  pri tpredchádzajúcich venčekoch