Z 3 rúrok vytvoríme hviezdicu, položíme na ňu napr. sprej a novou rúrkou začíname pliesť.

Z 3 rúrok vytvoríme hviezdicu, položíme na ňu napr. sprej a novou rúrkou začíname pliesť.