Prilepíme na hladkú stranu kvietka

Prilepíme na hladkú stranu kvietka