Obrázok opatrne zlepíme z euroobalu a prenesieme na dvere. Pracujeme opatrne, lebo ak sa nám obrázok zllepí, nejde rozlepiť!

Obrázok opatrne zlepíme z euroobalu  a prenesieme na dvere. Pracujeme opatrne, lebo ak sa nám obrázok zllepí, nejde rozlepiť!