Pracujeme vo vodorovnej polohe, aby sa farby nezlievali.

Pracujeme vo vodorovnej polohe, aby sa farby nezlievali.