Opatrne obrázky a písmená zlepujeme a nalepujeme na dvere, jemne pritlačíme.

Opatrne obrázky a písmená zlepujeme a nalepujeme na dvere, jemne pritlačíme.