Na výkres si nakreslíme predlohu - písmená, obrázky, vložíme do euroobalu, obtiahneme čiernou kontúrou a vypĺňame farbou

Na výkres si nakreslíme predlohu - písmená, obrázky, vložíme do euroobalu, obtiahneme čiernou kontúrou a vypĺňame farbou