Spevníme ho disperzným lepidlom

Spevníme ho disperzným lepidlom