Pri pletení toho hrnčeka postupujeme tak ako pri košíku, ale ťaháme oveľa vyššie steny hrnčeka a necháme len dve rúrky, ktoré keď upletieme, zahneme smerom dole, kde ich vsunieme, tým vznikne ucho hrnčeka

Pri pletení toho hrnčeka postupujeme tak ako pri košíku, ale ťaháme oveľa vyššie steny hrnčeka a necháme len dve rúrky, ktoré keď upletieme, zahneme smerom dole, kde ich vsunieme, tým vznikne ucho hrnčeka