Po vyschnutí prívesky namaľujeme temperkami.

Po vyschnutí prívesky namaľujeme temperkami.