Keď dôjdeme pár cm od okraja, pletieme len dolnú časť rámčeka, čo je asi 5 riadkov

Keď dôjdeme pár cm od okraja, pletieme len dolnú časť rámčeka, čo je asi 5 riadkov