2 € - obrázok na stenu podľa voľby motívu 1 ks

2 € - obrázok na stenu podľa voľby motívu 1 ks