Pokračujeme pliesť bez misky, rúrky nahýname dovnútra

Pokračujeme pliesť bez misky, rúrky nahýname dovnútra